Personalizētā īpašumu pārvalde Eiropas Savienībā

Personalizētā īpašumu pārvalde ārvalstīs - klasisks finanšu risinājums, gadījumos, kad īpašnieks nevēlas vai nevar pats uzturēt un pārvaldīt savu īpašumu (piem. nedzīvojot konkrētajā valstī, vai ilgstoši izbraucot no tās). 

Personalizētā īpašumu pārvalde ir lielisks ekspluatācijas izdevumu samazināšanas risinājums, jo īpašums (ja tas tiek izīrēts) sāk segt ekspluatācijas izdevumus un nest peļņu īpašniekam.

Izīrējot īpašumu, es nodorošinu pilnu veicamo darbu ciklu:

- reklamēt izīrējamo īpašumu

- saņemt un apkopot potenciālo īrnieku pieprasījumus

- pārbaudīt īrnieku kandidatūras un to atbilstību

- veikt kandidātu atlasi

- sagatavot īres/nomas līgumus

- veikt ievākšanās/izvākšanās kontroli objektā

- sniegt īrniekam nepieciešamo palīdzību ievācoties/izvācoties no objekta

- skaitītāju rādījumu fiksācija un iesniegšana attiecīgajiem dienestiem (ūdens, gāze, elektrība utt)

- ieņēmumu - izdevumu kontrole

- īpašuma tehniskā stāvokļa monitorings un uzturēšana (remonti)

- finanšu un tehnisko atskaišu gatavošana īpašniekam par īpašuma finanšu plūsmu un tehnisko stāvokli

- īpašuma, tā mezglu un kopējā stāvokļa foto - video fiksācija