Īpašie uzdevumi

Klienta īpašie uzdevumi - konfidenciāla palīdzība dažādu dzīves situāciju risināšanā.

Savā darbā par stūrakmeni uzskatu pilnīgu sniegto pakalpojumu konfidencialitāti, ātru, nekavējošu nestandarta situāciju risināšanu, lai rastu nepieciešamos risinājumus klienta doto uzdevumu realizācijai.