Literatūra par augiem, dārzu kopšanu & ierīkošanu


Puķes, dekoratīvie augi:

 • Rododendri, R.Kondratovičs, Liesma, Rīga, 1978
 • Neļķes, R.Garaissils, Avots, Rīga, 1981
 • Rozes, Dz.Rieksta, Izdevniecība Liesma, Rīga, 1965
 • Rožkopība, V.Nesaule, Liesma, 1975
 • Rozes, Ilma Nereta, Latvijas mediji, 2018
 • Розы - краткие итоги интродукции, Наука Москва, 1972
 • Rožu mēslošana, V.Nollendorfs, Liesma, 1973
 • Biezlapji, G.Krastiņa, Zinātne, Rīga, 1983
 • Gladiolas, Ā.Zorgevics, Liesma, 1979
 • Tulpjkopība, K.Ruks, Avots, 1983
 • Tulpju šķirnes, K.Ruks, V.Ruks, Avots, 1991
 • Flokši, E.Zvaigznīte, Latvijas Valsts Izdevniecība, Rīga,  1958
 • Tulpes, Aut.kol., Zvaigzne, 1972
 • Narcises, J.Rukšāns, Zvaigzne, 1979
 • Krokusi, J.Rukšāns, Avots, 1981
 • Pavasara puķes, J.Rukšāns, LA izdevniecība, 2017
 • Kaktusi un citi sukulenti, G.Krastiņa, T.Čaupale, I.Muižnieks, Liesma, 1968
 • Sīpolpuķu uzziedināšana, J.Rukšāns, Zvaigzne, Rīga, 1978
 • Ziemcietes, I.Nereta, M.Semerova, Latvijas mēdiji 2020
 • Visu gadu ziedošs dārzs, Ilma Nereta, LA, 2014
 • Telpaugi, D.G.Hesejons, Jumava
 • Istabas augi, Z.Purne, Latvijas Mediji, 2022
 • Puķkopība - dārza puķes, A.Balode, izd.Burtene, 2016
 • Puķkopība II istabas puķes, A.Vēriņš, Liesma, 1971
 • Puķkopība III puķu audzēšana segtajās platībās, Z.Gaile, Liesma, 1977
 • Puķkopība, P.Dindonis, 1932
 • Dālijas, K.Ruks, Liesma, 1978
 • Dālijas, K.Ruks, Liesma, 1967
 • Ciklamenas, A.Grobiņš, Liesma, 1976
 • Kallas, A.Grobiņš, Liesma, 1967
 • Lilijas, Ā.Zorgevics, A.Balode, Avots, 1989
 • Lilijas, V.Nesaule, V.Orehovs, Liesma, 1970
 • Savvaļas ziedi, M.Kundziņš, E.Vimba, Liesma, 1965
 • Telpu zaļā rota, Z.Gaile, Avots, 1984
 • Комнатные растения в интерьере, Н.Н. Капранова, Московский Университет, 1989
 • Комнатные растения и из использывание в интерьере, Е.Я.Ильина, Е.И.Стерлигова, Уральский Университет, 1991
 • Декоративные растения для вашего дома, В.К.Терлецкий, Лесная промышленность, Москва, 1989
 • Сад непрерывного цветения, В.Н.Былов, Г.Н.Зайцев, Россельхозиздат, Москва, 1979
 • Цветоводство, В.Ф.Бибикова, Ю.А.Бибиков, Минск, Высшая школа, 1992

Koki, krūmi, augļkopība:

 • Augļu koku un ogulāju veidošana, M.Skrīvele, E.Rubauskis, S.Strautiņa, Zvaigzne ABC, 2011
 • Ceriņi, V.Kalva, Liesma, Rīga, 1980
 • Ilustrēts augļu koku un ogulāju šķirņu katalogs
 • Augļkopja rokasgrāmata, I.Gronskis, J.Ūdris, Avots, 1988
 • Darbi augļu dārzā, J.Kārkliņš, Zvaigzne, 1983
 • Saistošā dendroloģija, A.Mauriņš, Liesma, 1973
 • Holandes liepa pilsētā, A.Rupais, Zinātne, 1989
 • Декоративное Древоводство, Ю.И.Никитинский, Т.А.Соколова, Москва - Агропромиздат, 1990
 • Vīteņaugi, A.Mauriņš, Liesma, 1979
 • Mežvīteņi, V.Riekstiņa, Avots, 1985
 • Mežvīteņi dārzā, Aivars Irbe, Solvita, 2004
 • Rokasgramata dabā KOKI, Tonijs Rasels, Zvaigzne ABC
 • RHS Pruning & Training (revised new edition, over 800 plants), Royal Horticultural Society, 2017, DK
 • Avenes un to audzēšana, S.Strautiņa, I.Kalniņa, Jumava
 • Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem, Andrejs Svilāns, Jumava
 • Košumkrūmi, Andrejs Svilāns, Liene Feldmane, Latvijas Mediji, 2022
 • Latvijas dižkoki un retie koki, S.Saliņš, Zinātne, 1976
 • Dekoratīvo koku un krūmu stādu audzēšana, P.Tambergs, Liesma, Rīga, 1965
 • Lapegle, P.Saliņš, LZA, Rīga, 1962

Dārza ierīkošana:

 • Dīķis tavā dārzā, Pēters Hāgens, Jumava
 • Mazdārziņu apstādījumi, A.Lasis, izdevniecība Zvaigzne, Rīga, 1984
 • No zāliena līdz daiļdārzam, A.Lasis, Jumava, Rīga, 2013
 • Ainavu uz dārzu veidošana, A.Kišķis, A.Lasis, A.Līce, V.Veics, A.Zvirgzds, izd. Zvaigzne, 1979
 • Krāšņumaugu un apstādījumu ABC, V.Veics, Zvaigzne, 1983
 • Apstādījumi laukos, K.Barons, I.Davidsone, Ž.Ļuļa, V.Nesaule, V.Ozola, P.Tambergs, Liesma, 1969
 • Pilsētu apdzīvoto teritoriju apzaļumošana, Aut.kol., Zinātne, 1973
 • Apstādījumi, Aut.kol., LPSR ZA izdevniecība, 1959
 • Dekoratīvā skulptūra Latvijas parku un dārzu ainavā, I.Dāvidsone, Zinātne, 1973
 • Daiļdārzniecība, V.Nesaule, LVI, 1951
 • Latvisks dārzs, I.Nereta, I.Kraukle, A.Svilāns, Lauku avīze, 2016
 • Dārza maģija, G.Rukšāne, Zvaigzne ABC, 2013
 • Sapnis par dārzu - kā risināt dārza dizaina dilemmas, Kendra Vilsone, izd.J.Roze, 2017
 • Dārza plānošanas grāmata, Peters Virts, Lauku avīze, 2017
 • Daiļdārzs, Aleksandrs Beļikovs, SIA Vulpes, 2018
 • Dārza celiņi, Zvaigzne ABC, 1999
 • Dārza dīķi un ūdensteces, Zvaigzne ABC, 1999
 • Dārzs vaļaspriekam, Zvaigzne ABC, 2006
 • Veidosim skaistu ģimenes dārzu, Hugo Bruno Sterns, Rīga, Praktiskā grāmata
 • Dārza teritorijas labiekārtošana, J.Grabis, Avots, 1997
 • Mans dārzs - vieta kur augt (dārza terapija 365 dienas gadā), L.Lūse-Kreicberga, I.Lūse, D.Lūse
 • Dārzkopības rokasgrāmata, P.Grīnvuda, Jumava, 1998
 • Veidosim krāšņumdārzu, Zvaigzne ABC, 1997
 • Rīgas sabiedriskie apstādījumi, Zinātne, 1988
 • Siltumnīcas un lecektis, L.E. Samuelsons, U.Šenkmanis, Madris Rīga, 2006
 • Ziemas dārzi un stikla piebūves, Kurts Jeni, Jumava
 • Četri gadalaiki dārzā - dārzkopja grāmata, E.Renbluma, Jumava, 2008
 • Dārza rokasgrāmata, Jumava, 2004
 • Apdzīvotu vietu meži un dārzi, atb.red. K.Buivids, Zinātne, 1988
 • Palīgs zaļās celtniecības darbiniekiem, red.P.Sarma, LVI, Rīga, 1955
 • Dārzu un parku projektēšana (viengadīgo, divgadīgo un ziemciešu puķu izmantošana apstādījumu projektēšanā), LRNLT, Rīga, 1987
 • The essential garden design book, R.Alexander, R.Myers, Timber press, 2017
 • Садово-парковый ландшафт, З.А.Николаевская, Москва Стройиздат, 1989
 • Ландшафтное искусство, И.О.Боговая, Л.М.Фурсова, Москва Агропромиздат, 1988


Dārzu un parku ceļveži:

 • Vēsturiskie dārzi un parki, VKPAI, 2007
 • Rīgas dārzi un parki, I.Dāvidsone, Liesma, 1988
 • Rīgas dārzu un parku ceļvedis, B. Pīra-Rezovska,  A.Tooma, Jumava, 2017
 • Capability Brown, Peter Brimacombe, Pitkin publishing, 2016
 • The Gardens of Versailles, The official guide, Chateau de Versailles 2019
 • A stroll in Vatican Gardens, Edizioni Musei Vaticani, Tipografia Vaticana 1995
 • Parco Villa Gregoriana, FAI - Fondo per L Ambiente Italiano, 2021
 • Villa D Este - Tivoli and Villa Gregoriana, Lozzi Roma, Edizioni turistiche, 2019
 • Domaine de Chantilly, Nicole Garnier, Editions pro Libris, 2016
 • Hadrians Villa, Lozzi Roma, Edizioni turistiche, 2019
 • Monet at Giverny, Adrien Goetz, 2015
 • Guide des jardins remarquables (Ile de France), Editions du patrimoine - centre des monuments nationaux
 • Rundāles pils parks un dārzi, Rundāles pils muzejs, 2022
 • Chateau de Villette. The splendor of french decor. Guillaume Picon, Bruno Ehrs, Flammarion, 2018
 • Les jardins historiqes, Pierre Andre Lablaude, 2022
 • Fontainebleau, True abode of kings, palace of the ages, Editiions Artlys, Paris 2023
 • Royal Gardens of Herrenhausen, Hinstorff 2014
 • National museums of the palace of Compiegne, ArtLys, Palais de Compiegne
 • La chateau de Chamerolles, Editions Ouest France
 • Le chateau de Saint-Germain-en-Laye, Editions Jean-Paul Gisserot
 • The Chateau de La Roche-Guyon, EDITIONS DU PATRIMOINE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
 • Chambered Mysterious and extravagant, Une publication de Beaux Arts Cie

Mācību grāmatas un rokasgrāmatas:

 • Ārstniecības augi II, A.Pētersone, izdevniecība Liesma, Rīga, 1976
 • Botānika dārzkopjiem, Dz.Hodžs, Zvaigzne ABC, 2014
 • Bioloģija - shēmas un tabulas, M.Kusiņa, Zvaigzne ABC
 • Dendroloģija, V.Lange, A.Mauriņš, A.Zvirgzds, Zvaigzne, 1978
 • Dendroloģija, A.Mauriņš, A.Zvirgzds, LU akadēmiskais apgāds, 2006
 • Augu fizioloģija, H.Mauriņa, Zvaigzne, Rīga, 1974
 • Augu fizioloģija, Ģ.Ieviņš, LU akadēmiskais apgāds, 2016
 • Savvaļas ārstniecības augi, J.Groms, A.Hammermane, izdevniecība Zvaigzne, Rīga, 1976
 • Augsnes kaļķošana, K.Brambergs, izdevniecība Liesma, Rīga, 1969
 • Dārzkopja padomnieks, Latvijas mēdiji, 2020
 • Zemtura padomnieks, Avots, 1992
 • Palīgs lauku sētā, A.Tolstovs, Avots, Rīga, 1990
 • Garšaugi, M.Baumane, K.Dzērve, T.Klovāne, J.Lainis, M.Pētersone, Zvaigzne, 1978
 • Ārstniecības augu sagatavošana un lietošana, H.Rubine, S.Ozola, E.Eniņa, Zvaigzne, 1974
 • Zālieni, A.Ripa, H.Ranka, I.Holms, Avots, 1982
 • Latvijas kāpu veģetācija, Irēna Fatare, Zinātne, 1975
 • Dārzeņkopja rokasgrāmata, J.Vēveris, Rīga, Avots, 1983
 • Dārzkopja rokasgrāmata - 1 , E.Pūkaine, Rīga, Avots, 1985
 • Dārzkopja rokasgrāmata - 2, E.Pūkaine, Rīga, Avots, 1986
 • Dārza augi encikolpēdija, Klāss Nordhauss, Zvaigzne ABC


Rakstu krājumi:

 • Daiļdārzniecība 15, Zinātne, 1989
 • Daiļdārzniecība 14, Zinātne, 1987
 • Daiļdārzniecība 13, Zinātne, 1986
 • Daiļdārzniecība 12, Zinātne, 1980
 • Daiļdārzniecība 11, Zinātne, 1977
 • Daiļdārzniecība 10, Zinātne, 1975
 • Daiļdārzniecība IX (9), Zinātne, 1972
 • Daiļdārzniecība VIII (8), Zinātne, 1971
 • Daiļdārzniecība VII (7), Zinātne, 1968
 • Daiļdārzniecība VI (6), Zinātne, 1967
 • Daiļdārzniecība II (2), LPSR Zinātņu Akadēmijas izd., Rīga, 1960
 • Sasniegumi un ieceres dārzu mākslā, aut.kol., Latvijas Republikāniskās zinātniski tehniskās informācijas un propogandas institūts, Rīga, 1971


Ķērpji un sēnes:

 • Vai pazīstam ķērpjus?, A.Piterāns, Zinātne, 1986
 • Mušmires un atmatenes, V.Lūkins, Avots, 1981

Sērija - DB Dārzkopja bibliotēka:

 • Avenes, V.Dūks, Avots, Rīga, 1981

 • Rožu kaitekļu un slimību apkarošana, V.Kalniņa, Avots, Rīga, 1988
 • Dzērvenes, zilenes, brūklenes dārzā, A.Ripa, Avots, Rīga, 1992
 • Lapu dārzeņi, M.Puriņa, L.Prokuratova, Avots, Rīga, 1988
 • Zemenes manā dārzā, A.Reiznieks, Avots, Rīga, 1983
 • Maz audzetās siltumnīcu puķes, M.Krisberga, Avots, Rīga, 1986
 • Dārzeņi zem plēves, V.Taranovs, Avots, Rīga, 1981
 • Gurķu audzēšana, E.Indriksons, A.Krustkalne, Avots, 1986
 • Vīnogas, G.Dobelis, Avots, 1989

Vārdnīcas, katalogi un personības:

 • Latvijas PSR Mežu ķērpju un sūnu noteicējs, A. Āboliņa, E.Vimba, Latvijas Valsts Izdevniecība, Rīga, 1959
 • Latvijas PSR sēņu noteicējs, A.Pučko, LVI, Rīga, 1954
 • Latvijas PSR augu noteicējs, A. Pētersone, K.Birkmane, Latvijas Valsts Izdevniecība, Rīga, 1958
 • Latvijas PSR augu noteicējs, A.Pētersone, K.Birkmane, Zvaigzne, 1980
 • Latvijas PSR nezāļu augļi un sēklas, A.Rasiņš, Latvijas Valsts Izdevniecība, Rīga, 1954
 • Latvijas PSR Indīgie augi, Skolēna bibliotēka, K.Birkmane, L.Tabaka, Zinātne, 1966
 • Latvijas PSR ieteicamo krāšņumaugu asortiments - lakstaugi, LZA BD, Zinātne, Rīga, 1976
 • Latvijas PSR ieteicamo krāšņumaugu sortiments - koki un krūmi, R.Cinovskis, LZA BA, Zinātne, 1979
 • Botāniskā vārdnīca, P.Galenieks, Latvijas Valsts Izdevniecība, Rīga, 1950
 • Apstādījumu veidotāju ceļvedis - kokaugi 2021-2025
 • Apstādījumu veidotāju ceļvedis - lakstaugi 2021-2025
 • Populārzinātniskā Latvijas Sarkanā Grāmata, Zinātne, 1992
 • Lorenz Von Ehren, Nursery catalog, 4th edition, 2014
 • The book of trees, Nursery catalog, Boomkwekerij Udenhout, 2022
 • Encyclopedia of Conifers, Aris G. Auders, Derek P. Spicer, RHS - Royal Horticultural Society, vol.:1
 • Encyclopedia of Conifers, Aris G. Auders, Derek P. Spicer, RHS - Royal Horticultural Society, vol.:2
 • Green Escapes - guide to Secret Urban Gardens, Toby Musgrave, Phaidono
 • Bulduru dārzkopības tehnikuma 50 gadi, E.Silava, LVI, Rīga, 1960
 • Bulduru Dārzkopības skolai - 100, A.Lasis, izd.ULMA,  2010
 • Georgam Kūfaltam 150, Rīgas dārzu mākslas pamatlicēji, H.Kanšteina, A.Zvirgzds, Rīga, 2003
 • Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20.gadsimta nogalei, T.Pūka, R.Zunde, I.Zunde, LU AA 2010
 • The world of Andre Le Notre, Thierry Mariage, Penn, University of Pennsylvania Press, Philadelphia


Augu un dabas aizsardzība:

 • Kartupeļu slimības un kaitekļi, VAAD, 2015
 • Krustziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitekļi, VAAD, 2015
 • Ābeļu un bumbieru slimības un kaitekļi, VAAD, 2015
 • Rokasgrāmata augu aizsardzībā, M.Mičene, Avots, 1987
 • Kaitēkļi un slimības, A.Lestlande, Latvijas Mediji, 2021
 • Dabas aizsardzība, Zvaigzne, 1980
 • Iepazīsim un aizsargāsim dabu, V.Veics, A.Zvirgzds, Zvaigzne, 1983
 • Nezāles, IAA, Valsts augu aizsardzības dienests, Rīga, 2020
 • Praktiskā augu aizsardzība - slimības un kaitēkļi, Māra Kilēvica, Jumava
 • Krāšņumaugu aizsardzības rokasgrāmata, A.Rupais, V.Kalniņa, Liesma, 1979

Periodika:

 • Sēklas, Latvijas mediji, Nr.301, (2), februāris 2020
 • Viss par mēslošanu, Ievas dārzs speciālizlaidums
 • Siltumnīca, Dārza pasaules bibliotēka, 2020/Nr.1 (40)
 • Augļu dārzs, Dārza pasaules bibliotēka, 2010/Nr2 (9)
 • Sēsim un stādīsim, Rīgas Viļņi
 • Zāliens, Ievas māja speciālizlaidums
 • Ievas dārzs, Nr.12 (120), decembris 2021
 • Aizsaules dārzi, Dārza pasaules bibliotēka, 2010/Nr.3 (10)
 • Krāšņākie rododendri, LA tematiskā avīze
 • +50 praktiski padomi dārzam
 • Kaitekļi un slimības
 • Skaistakās tulpes, LA tematiskā avīze
 • Ceriņi un filadelfi, LA tematiskā avīze
 • Puķu darzs, augi mūsu klimatam, LA tematiskā avīze

Daiļliteratūra:

 • Ceļojums ar mājas augiem, N.Verziļins, LVI, Rīga, 1957

.