Mažordoms Jūsu īpašumam

Majordoms jeb mažordoms (an. mayor of the Palace, steward, vc. Hausmeier, fr. majordome, maire du palais, kr. майордом; no lat major - "vecākais" + domus - "nams") - augstākais galma amats, nebrīvo kalpotāju priekšnieks franku, ostgotu, burgundu, vandaļu, langobardu valdnieku galmos V-VIII gs., līdzīgi kā vēlāk pfalcgrāfs, pārraudzīja un vadīja galma saimniecību. Jau VII gs. pieauga majordomu administratīvā, tiesu un militārā vara, tie ieguva plašus īpašumus un tie jau administratīvi un militāri pārraudzīja un vadīja visus karaļa valdījumus un karaspēku kā monarha vietnieks un labā roka (quasi magister palatii seu Major domus regiæ).

Mažordoms - vecākais nama kalpotājs, mājsaimniecības vadītājs. Lielos īpašumos, kur saimniecības pārvaldīšana var tikt uzticēta vairākiem cilvēkiem, mažordoms atbild par ēdamistabu, vīnu pagrabu un bufeti.

Papildus var atbildēt arī par īpašuma parādes daļu, kamēr pārējā mājas daļa ir pārvaldnieces pārraudzībā. Mažordoms parasti ir vīrietis, vada vīriešu kārtas apkalpi namā, savukārt, pārvaldniece (sieviete) vada sieviešu kārtas darbinieces.

Mūsdienās mažordoma (pārvaldnieka) pienākumi krasi atšķiras no šī dalījuma un tiek pakārtoti klienta vēlmēm un vajadzībām (paplašinot vai tieši pretēji sašaurinot pienākumu apjomu pārvaldniekam).


Majordomus, majordome, mažordoms (lat. major domus - nama vecākais) - vecākais sulainis, pārvaldnieks lielās un turīgās mājās.

Es nodrošinu pilna spektra pārvaldīšanas pakalpojumus īpašumiem, tostarp, arī ārvalstīs (īpašumu pārvalde ārvalstīs).