Dārzu un apstādījumu regulārā uzturēšana un apkope

Skaista dārza pamats ir regulāra aprūpe un zinošs dārznieks. Dārzs prasa resursus, laiku un zināšanas, pretī sniedzot neizmērojamu estētisku baudījumu. Gadījumos, ja dārza saimniekam nav iespējams pašam rūpēties par dārza labsajūtu, talkā aicināms dārznieks.

Dārzu un parku regulārajā uzturēšanā un apkopē parasti iekļauj:

- zālienu, zālāju pļaušanu dārzos un parkos

- zālienu remonts, vertikulēšana, aerācija, mēslošana un piesēšana

- dzīvžogu un soliteru veidošana un formēšana

- dārza laistīšana

- augu stāvokļa monitorings, AAL pielietošana nepieciešamības gadījumā

- augu stādījumu plānošana, stādīšana un aprūpe

- tehniskie darbi - laistīšanas sistēmas, ūdensapgāde, elektrība, apdobju un citi materiāli, celiņu atjaunošana un remonts

Uzsākot dārza uzturēšanu, tiek veidots un ar dārza saimnieku saskaņots dārza uzturēšanas plāns gadam vai pat ilgāk. Svarīgākie veicamie un plānotie darbi tiek atzīmēti dārza uzturēšanas lietā.

Regularā dārzu uzturēšana Aivars Zvīdris