Аэрация и вертикуляция газонов 

полный цикл услуг по ремонту и уходу за Вашим газоном

Аэрация и вертикуляция газонов профессиональной техникой - полный ремонт Вашего газона:

- выравнивание плоскости газона черноземом

- аэрация, вертикуляция и скарификация

- сбор старой травы, листьев и другого мусора

- досев газона или полный пересев

- минерализация газонов

- гашение кислотности грунта

Полный цикл работ по ремонту и уходу за Вашим газоном.

Zāliena aerācija un vertikulācija ar profesionālu dārza tehniku:  - zāliena plaknes izlīdzināšana un atjaunošana  - aerācija, vertikulācija un skarifikācija  - pernās zāles, lapu un citu gružu savakšana  - zāliena piesēšana un pārsēšana  - zālienu mēslošana  - zālienu augsnes skābuma samazināšana (kaļķošana un citi agroķīmiskie veidi)  - augsnes bioķīmiskās analīzes  Pilna cikla zāliena ierīkošana, kopšana un uzturēšana.